skip to Main Content

Narcose

Narcose (anesthesie)

Om een operatieve of tandheelkundige ingreep succesvol te laten verlopen is een veilige en goede narcose procedure noodzakelijk. De afgelopen jaren heeft het team van De Dierendokter veel geïnvesteerd in nascholing en apparatuur. Buiten de standaard narcoses voor chirurgie (en tandheelkunde) krijgen wij ook lastigere anesthesie patiënten doorgestuurd. Denk hierbij aan hele oude dieren met een hartprobleem die bijvoorbeeld echt lijden onder een slecht gebit. Of bepaalde gevoelige rassen zoals de Engelse Bull, Collie-achtigen, Hazewindhonden, etc.

Vooraf ondergaat uw huisdier dezelfde routineprocedures als een mens. Aangezien elke patiënt weer anders is wordt er voor elke patiënt een individueel op maat gemaakt narcoseplan gemaakt.

Na een klinisch onderzoek en, indien nodig, een bloedonderzoek (dit gaat uiteraard in overleg) wordt uw huisdier eerst suf gemaakt (premedicatie). Hierna kan de narcose ingeleid worden zonder dat het uw huisdier stress of pijn zal geven. Mede door het vooraf versuffen is er ook minder narcosemiddel nodig en verloopt de anesthesie rustig en veilig. Uw huisdier wordt tijdens de narcose aan bewakingsapparatuur gekoppeld. Zo kunnen we het CO2, O2, lichaamstemperatuur, bloeddruk en de hartactie (ECG) monitoren. Indien nodig kan uw huisdier ook (automatisch) beademt worden. Gedurende de gehele procedure ademt uw huisdier altijd een met zuurstof verrijkt luchtmengsel (zoals ook bij mensen). We kunnen aan dit mengsel een slaapgas toevoegen (isofluraan gasanesthesie), maar we beschikken ook over infuuspompen waarmee we narcosevloeistof in de bloedbaan kunnen brengen. Zo kan voor elke patiënt een geschikt anesthesie protocol uitgevoerd worden.

Na een ingreep wordt de patiënt uit de narcose geleid en naar de recovery gebracht. We laten de dieren heel relaxed ontwaken en nemen hier dus de tijd voor. Dit geeft veel minder stress. De patiënt wordt bewaakt totdat ze naar huis kunnen. Dit is meestal het begin van de middag.

We vinden het belangrijk dat u alles van de procedure begrijpt, dus stel gerust al uw vragen!

Back To Top